Lineclose ico Created with Sketch.

Dziedziczenie w USA po obywatelu innego kraju

Życie pisze często zaskakujące scenariusze. Jednym z nich była sprawa Pani Magdaleny, która odziedziczyła w USA spadek po swoim ojcu, który nie dość, że nie był ani obywatelem, ani rezydentem USA, to nawet nigdy nie odwiedził tego kraju.

Problem

Pani Magdalena zgłosiła się do kancelarii z informacją, iż jej nieżyjący ojciec był pracownikiem dużej firmy komputerowej z siedzibą w USA. Pracował jednak na terytorium Francji i tam też nagle zmarł 3 lata temu. Pani Magdalena była jedyną spadkobierczynią swojego ojca. Ze względu na fakt, iż ojciec posiadał nieruchomości zarówno we Francji, jak i w Polsce oraz posiadał podwójne obywatelstwo, to w obu krajach toczyło się postępowanie spadkowego po nim. W konsekwencji Pani Magdalena odziedziczyła obie nieruchomości.

Rozwiązanie

Przeglądając jednak dokumenty ojca, znalazła w nich informację, iż spółka amerykańska, w której ojciec był zatrudniony, w ramach dodatkowego wynagrodzenia przyznała ojcu wiele lat temu pakiet swoich akcji.  Pani Magdalena pojawiła się u nas z pełną dokumentacją świadczącą o akcjach posiadanych przez jej ojca w USA.  Dzięki sprawnej pracy kancelarii udało się szybko ustalić, iż obecna wartość posiadanych akcji wynosi ponad 300 tysięcy dolarów amerykańskich. Zostały wszczęte procedury dziedziczenia akcji, rozliczania podatku w USA oraz zostało złożone zgłoszenie o nadanie numeru identyfikacji podatkowej dla nierezydenta Stanów Zjednoczonych. W pierwszej kolejności został opłacony zaległy podatek, nadany numer identyfikacji, a w konsekwencji wypłacona kwota równowartości akcji, opiewająca w odsetki na ponad 1 milion polskich złotych.

ARROW Created with Sketch. Wróć do listy
Kontakt