Lineclose ico Created with Sketch.

Dziedziczenie na podstawie Trustu

Problem

Do naszej kancelarii zgłosiła się siostra Pana Andrzeja, który przez 10 lat nielegalnie zamieszkiwał w USA. Pan Andrzej kilkakrotnie został deportowany do Polski i ostatecznie w Polsce osiedlił się na stałe.  Mimo to zarówno w USA jak i w Polsce pozostawił majątek o znacznej wartości. Przekazał siostrze dokumenty Trustu, który miał zostać zrealizowany na wypadek jego śmierci. W 2015 roku Pan Andrzej zginął w wypadku samochodowym.

Rozwiązanie

Konstrukcja trustu w polskim systemie prawa nie jest znana i bardzo często nastręcza spadkobiercom nie lada problemów. Tak też było w tym wypadku.  Pan Andrzej w USA zawarł związek małżeński, ale nie doczekał się potomstwa. Po deportacji do Polski, małżonka Pana Andrzeja postanowiła pozostać w USA, rozwodu jednak nie przeprowadzili.

Przed ślubem Pan Andrzej nabył w USA dom, samochody oraz motocykl. W 2005 roku sporządził trust, w którym rozporządził swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jako beneficjentów trustu wskazał swoje przyszłe narodzone lub poczęte dzieci, a w wypadku ich braku poczęte lub narodzone dzieci swoje siostry. Małżonka nie była beneficjentem żadnego składnika majątku w USA na wypadek śmierci.

W Polsce, po ślubie Pan Andrzej nabył do majątku wspólnego mieszkanie oraz dom.

W pierwszej kolejności kancelaria wszczęła postępowania spadkowe w USA na podstawie trustu. Dom w USA nadal był zamieszkiwany przez małżonkę Pana Andrzeja – Panią Beatę. Nie chciała ona opuścić nieruchomości, mimo że legalnie nie posiadała już tytułu własności do domu.  Po kilku tygodniach udało się doprowadzić do opuszczenia lokalu przez Panią Beatę, niestety dokonała ona w tym domu bardzo wielu zniszczeń, co znacznie obniżyło jego wartość. W konsekwencji, niezbędnym było wszczęcie postepowania karnego w tej sprawie.

Pan Andrzej zmarł  nie mając własnych dzieci, więc jedynym beneficjentem trustu stała się  11 letnia córka jego siostry.

Trust został skonstruowany w taki sposób, że pozwalał nam na spieniężenie domu w USA oraz zdeponowanie środków na koncie bankowym trustu. Pan Andrzej wskazał w treści trustu, że pieniądze z niego mogą zostać przekazane beneficjentowi dopiero po osiągnieciu 25 roku życia. Zaznaczył także, że wcześniej można z nich korzystać wyłącznie jeśli beneficjent popadnie w niedostatek, a także przeznaczyć je można na leczenie i edukację.

Co do majątku  Pana Andrzeja znajdującego się na terytorium RP zostało przeprowadzone postępowanie o nabycie i dział spadku pod prawem polskim, a beneficjentami tego postępowania byli małżonka oraz rodzice Pana Andrzeja.

ARROW Created with Sketch. Wróć do listy
Kontakt