Lineclose ico Created with Sketch.

Dziedziczenie bez testamentu

Problem

W 2017 roku w Chicago zmarła Pani Janina. Była obywatelką USA od 35 lat. Pani Janina nie założyła w USA własnej rodziny. Nie sporządziła także testamentu na wypadek śmierci mimo że zgromadziła w USA spory majątek, w skład którego wchodziły: dom ( bez kredytu hipotecznego), dwa samochody, działka budowla oraz liczne konta bankowe.

Najbliższa rodzina, tj. rodzice oraz  dwoje rodzeństwa zmarli przed śmiercią Pani Janiny. Pozostało pytanie kto i w jaki sposób odziedziczy pozostały w USA majątek?

Rozwiązanie

Do naszej kancelarii zgłosiła się córka ostatniej żyjącej siostry Pani Janiny oraz trzej synowi jej zmarłych braci.

Postępowanie zostało wszczęte przez naszą kancelarię w Chicago według przepisów ustawy o dziedziczeniu bez testamentu. W zaistniałej sytuacji majątek odziedziczyli: żyjąca siostra Pani Janiny w części 1/3 pozostałego majątku oraz dzieci zmarłego rodzeństwa Pani Janiny w pozostałej części, w równych udziałach.

W pierwszej kolejności został powołany administrator spadku, który niezwłocznie po zatwierdzeniu swojej funkcji przez sąd spadkowy udał się do domu Pani Janiny w celu jego zabezpieczenia oraz dokonania spisu inwentarza. Do obowiązków administratora spadku należało dokonanie inwentaryzacji całego majątku, w tym: nieruchomości, kont bankowych oraz samochodów. Administrator zobowiązany był  także do zawezwania wszystkich wierzycieli zmarłej osoby do zgłaszania swoich roszczeń w terminie 6 mcy.  Następnie administrator zatrudnił biegłego, który dokonał oszacowania wartości majątku, zarówno ruchomego jak i nieruchomości. Wszystkie czynności administratora spadku były przez kancelarie kontrolowane i zatwierdzane.

Administrator  jednocześnie zawiadomił banki o pełnionej przez siebie funkcji, zamknął konta bankowe zmarłej,  a środki przelał na konto masy spadkowej. W następnej kolejności dokonał sprzedaży majątku.

Po zakończeniu sprzedaży składników masy spadkowej oraz spłacie wszelkich zgłoszonych do masy spadkowej zobowiązań, administrator zobowiązany był do przedstawienie sprawozdania finansowego uwzgledniającego wszelkie poniesione w procesie likwidacji masy spadkowej koszty. Kancelaria przeanalizowała sprawozdanie oraz udzieliła absolutorium administratorowi.

Ostatecznie dzięki bardzo sprawnej współpracy kancelarii i administratora, po upływie 7 mcy, środki z masy spadkowej zostały wypłacone spadkobiercom w Polsce.

ARROW Created with Sketch. Wróć do listy
Kontakt