Lineclose ico Created with Sketch.

Postępowanie spadkowe w Polsce i USA

Problem

Do naszej kancelarii zadzwoniła trójka rodzeństwa z małej miejscowości położonej pod Opolem.  Znaleźli w dokumentach swojej blisko 100 letniej babci Haliny, którą się opiekowali, listy z USA wskazujące, iż może ona być stroną postępowania spadkowego w Stanach Zjednoczonych. Nie rozumieli dokładnie co to są za dokumenty i dlaczego oni także są w nich wymienieni.

Rozwiązanie

Po analizie dokumentów w kancelarii okazało się, że całe rodzeństwo oraz ich babcia są beneficjentami trustu utworzonego w USA przez siostrę babci Irenę D. Nikt z czwórki rodzeństwa nie znał Ireny D i nigdy nie był w USA.  Postępowanie w tej sprawie było skomplikowane, gdyż założenia trustu wskazywały na obowiązek dokonania z niego wypłaty na rzecz całego rodzeństwa Pani Ireny lub jej spadkobierców ustawowych w Polsce.

Otwarcia trustu dożyła wyłącznie Pani Halina i była też jedyną spadkobierczynią w Polsce po swoich nieżyjących już braciach. Nigdy jednak nie przeprowadziła postępowania spadkowego po nich. Aby uzyskać środki z trustu w wieku blisko 100 lat, kancelaria pomogła przeprowadzić Pani Halinie postępowania spadkowe po zmarłych braciach w Polsce, a dopiero w konsekwencji przeprowadzenia tego postepowania, cały ich udział spadkowy w truście Ireny D przeszedł na Panią Halinę.

Dzięki sprawnej pracy kancelarii zarówno w USA jak i w Polsce na swoje 101 urodziny Pani Halina oraz troje jej wnucząt otrzymali należną im część majątku z masy trustu, o równowartości półtora miliona złotych.

ARROW Created with Sketch. Wróć do listy
Kontakt