Lineclose ico Created with Sketch.

Postępowanie spadkowe bez udziału spadkobiercy

Problem

Spadkobierca mieszkający od dziecka w Stanach Zjednoczonych odziedziczył majątek po zmarłej ciotce w Polsce. Z uwagi na stan zdrowia nie miał możliwości przylotu do Polski. Postępowanie spadkowe, w tym administrowanie spadkiem i jego sprzedaż, należało przeprowadzić bez jego udziału.

Rozwiązanie

Dzięki potwierdzeniu obywatelstwa polskiego przez polski urząd do spraw cudzoziemców spadkobierca mógł złożyć zapewnienie spadkowe w polskim konsulacie w Stanach Zjednoczonych. Przed konsulem udzielał też stosownych pełnomocnictw polskiemu adwokatowi do reprezentacji przed polskim sądem i do czynności szczególnych jak sprzedaż nieruchomości. Całość postepowania została przeprowadzona i rozliczona bez udziału klienta. W toku postępowania spadkowego nieruchomość była administrowana przez zarządcę spadku, który dbał o niepogorszenie się stanu nieruchomości w toku postępowania.

ARROW Created with Sketch. Wróć do listy
Kontakt