Lineclose ico Created with Sketch.

POTWIERDZENIE OBYWATELSTWA

Problem

Wieloletni pobyt Polaków w Stanach Zjednoczonych, którzy nabyli obywatelstwo amerykańskie, oznacza, że ważność tracą ich polskie dokumenty tożsamości. Zdarza się, że polski konsulat w Stanach Zjednoczonych ma wątpliwość odnośnie tego czy dana osoba jest obywatelem polskim. Jak w takiej sytuacji udowodnić swój status jako obywatela polskiego?

Rozwiązanie

Potwierdzenie obywatelstwa polskiego wymaga wszczęcia procedury administracyjnej przed wojewodą, który wydaje decyzję w tym przedmiocie. Procedura zostaje zainicjowana wnioskiem, który zawiera wiele szczegółowych informacji dotyczących wnioskodawcy, a także jego najbliższych – matki, ojca, dziadków, wymaga także wykazania interesu prawnego w uzyskaniu stosownej decyzji. Potwierdzenie obywatelstwa polskiego umożliwia dokonanie szeregu czynności przez konsulem polskim w Stanach Zjednoczonych co oznacza, że osoba taka może zdalnie załatwić wiele spraw poprzez pełnomocników w Polsce.

ARROW Created with Sketch. Wróć do listy
Kontakt