Lineclose ico Created with Sketch.

Testament w USA nie zawsze jest oczywisty

Często nawet właściwie przygotowany w USA testament może nastręczyć wielu kłopotów spadkobiercom jeśli nie są wskazani alternatywni beneficjenci testamentu.

Problem

Pan Kazimierz Nowak zgromadził za życia w USA majątek o wartości kilku milionów dolarów. Nie założył rodziny, więc postanowił na wypadek swojej śmierci podzielić majątek między osoby mu najbliższe, czyli swoje rodzeństwo, zamieszkałe na terytorium Polski.  Testament został sporządzony zgodnie z prawem Stanu Illinois w roku 2009 i spełniał wszystkie wymogi prawne tego stanu. Pan Kazimierz zmarł w roku 2016, niestety wcześniej zmarła też jego siostra, która była jednym z trzech beneficjentów testamentu Pana Kazimierza. Pan Kazimierz niestety nie wskazał w swoim testamencie kto będzie dziedziczył na wypadek, gdy jeden ze spadkobierców nie dożyje otwarcia testamentu.

Rozwiązanie

Pomiędzy spadkobiercami powstał konflikt. Pozostali dwaj spadkobiercy uważali, że to między nich powinna zostać podzielona część spadku należnego nieżyjącej siostrze.  Nasza  kancelaria jednak stała na stanowisku, iż część należna zmarłej siostrze powinna zostać podzielona między jej spadkobierców ustawowych lub testamentowych, jeśli takowy testament byłby sporządzony. Powołując się na założenia Konwencji Haskiej, udało nam się doprowadzić do wypłaty spadku na rzecz naszych klientów, czyli spadkobierców nieżyjącej siostry.

To postępowanie spadkowe uzmysłowiło nam, iż niezmiernie istotnym jest to, aby w testamencie sporządzanym za życia wskazywać beneficjentów alternatywnych lub wskazać alternatywny sposób dziedziczenia w sytuacji, w której jeden ze spadkobierców nie dożyje otwarcia testamentu.

Często nawet właściwie przygotowany w USA testament może nastręczyć wielu kłopotów spadkobiercom jeśli nie są wskazani alternatywni beneficjenci testamentu.

ARROW Created with Sketch. Wróć do listy
Kontakt