Lineclose ico Created with Sketch.

Testament własnoręczny w języku angielskim

Problem

Spadkodawczyni w momencie śmierci miała dwie rodziny – w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Posiadała też podwójne obywatelstwo – polskie i amerykańskie. Cały swój majątek zgromadzony w obu krajach chciała przekazać jedynie swoim dzieciom w Polsce. W tym celu sporządziła testament własnoręczny w języku angielskim. Testament nie był sporządzony przy świadkach, a jedynie przy amerykańskim notariuszu. Testament był oceniany pod kątem ważności zarówno przez sąd polski jak i amerykański.

Rozwiązanie

Sąd polski nie miał wątpliwości odnośnie tego, że testament jako sporządzony w języku angielskim, napisany w całości pismem ręcznym, podpisany własnoręcznie w obecności notariusza oraz opatrzony pieczęcią notariusza i datą jest testamentem własnoręcznym i ważnym w rozumieniu polskich przepisów. Majątek zmarłej zgromadzony w Polsce stał się własnością dzieci spadkodawczyni.
Problem pojawił się jednak w sądzie amerykańskim, który stwierdził testament jako nieważny z uwagi na brak obecności świadków przy jego sporządzeniu, bowiem zgodnie z prawem stanu USA, w którym toczyło się postępowanie spadkowe, obecność świadków była jedną z przesłanek ważności testamentu.

ARROW Created with Sketch. Wróć do listy
Kontakt