Lineclose ico Created with Sketch.

Wielożeństwo

Problem

Coraz częściej w kancelarii pojawia się na etapie postępowania spadkowego problem braku uregulowania stanu cywilnego zmarłego. Często osoby mieszkające w USA zawierają związki małżeńskie, pomimo, że w Polsce nie mają uregulowanych stosunków małżeńskich. To samo dotyczy rozwodów, które nie zostały transformowane do polskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Problem pojawia się przy spadkobraniu ustawowym kiedy okazuje się, że zmarły ma dwie żony.

Rozwiązanie

Zgodnie z polskimi przepisami nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Jest to przestępstwo zagrożone karą grzywy, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niejednokrotnie z sprawach spadkowych wielożeństwo rozważane jest pod kątem unieważnienia. Może tego żądać każdy, kto ma w tym interes prawny, w tym wypadku spadkobiercy. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim, jeżeli poprzednie małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, chyba że ustanie tego małżeństwa nastąpiło przez śmierć osoby, która zawarła ponowne małżeństwo pozostając w poprzednio zawartym związku małżeńskim.

ARROW Created with Sketch. Wróć do listy
Kontakt