Lineclose ico Created with Sketch.

Uznawalność postanowień

Problem

Formy testamentów w Polsce i USA są różne. Testament ważny w Polsce może okazać się nieważny w USA i odwrotnie. Po śmierci spadkodawcy posiadającego podwójne obywatelstwo (polskie i amerykańskie), okazało się, że spadkodawca pozostawił własnoręczny testament z informacją, że posiada w USA znaczne środki na rachunkach bankowych. Spadkobiercy byli już na stałe osiedleni w Polsce i nie planowali wyjazdu do USA celem przeprowadzenia postępowania spadkowego i otrzymania należnych im jako spadkobiercom środków. Problemem było też to czy bank uzna własnoręczny testament napisany po polsku za ważny.

Rozwiązanie

Stwierdzenie spadku przez polski Sąd albo notarialny akt poświadczenia dziedziczenia mogą być dokumentami wystarczającymi dla amerykańskich instytucji finansowych dla uzyskania akceptowalnego w USA statusu spadkobierców. Są to oczywiście jedne z istotnych dokumentów niezbędnych do uzyskania środków z banku po zmarłym. Z doświadczenia kancelarii wynika, że banki amerykańskie stawiają różne wymogi dla wykazania zasadności roszczenia o zwrot środków spadkodawcy. Celem uzyskania środków po zmarłym w niedługim czasie jest sprawne zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów w odpowiedniej formie. Często wymagany jest przykładowo podpis złożony w ambasadzie USA w Polsce w obecności urzędnika amerykańskiego.

ARROW Created with Sketch. Wróć do listy
Kontakt